top of page
Vil bruke teknologi for skipsinspeksjon til å finne sykdom i folk
4 Propell.jpg

Foto: Posicom

Sammen med Sintef og en rekke andre partnere jobber Posicom i et forskningsprosjekt som går ut på å utvikle kunstig intelligens til å automatisere undervannsinspeksjoner av skip som senere kan overføres til helsesektoren.

 

En programvare som automatisk finner groe og avskallet maling på skipsskrog, kan etter hvert bli brukt til å finne polypper og sykdommer i mennesker. Det er i hvert fall det langsiktige målet til Ragnvald Otterlei, daglig leder i Posicom. 

 

Sammen med Sintef og en rekke andre partnere er han involvert i et forskningsprosjekt som går ut på å utvikle en kunstig intelligens som kan brukes til å automatisere undervannsinspeksjoner av skip. Prosjektet er kommet godt i gang og Posicom planlegger test av dette til sommeren.

– Vi ser at det er stor likhet i arbeidsflyten på skip og på sykehus. I helsesektoren sender man for eksempel kameraer inn i kroppen for å kunne se ting på video. På samme måte sender man kameraer under vann for å se etter ting på skip. Og etterpå lages det en rapport som viser funnene, sier Otterlei, som er prosjekteier for forskningsprosjektet.

Copyright: Teknisk Ukeblad Media/TU.no Les hele saken her.

 

Inspection check.jpg

"

Etter hvert så vi at leverandører av inspeksjonstjenester kunne bli et forretningsområde og valgte å teste dette nærmere i maritim næring, sier Otterlei.

Gjennom forskningsprosjektet skal bokmerkingen automatiseres for den maritime næringen. Deretter ser han for seg at den kan tas tilbake til sykehusene igjen.

bottom of page