Bokmerk video

Med Seekuence kan du enkelt bokmerke videofiler slik at du lett finner tilbake til ønskede funn og hendelser.

Dokumenter hendelse

Dokumenter hendelse med video, bilde eller håndholdt enhet

Hent og bruk data

Knytt dataene til journal eller andre informasjonssystemer

Rapporteringsverktøy

Lag en strukturert multimediarapport basert på utvalgte funn og hendelser- bokmerker.

Videodokumentasjon av undersøkelser og operasjoner blir stadig viktigere i forbindelse med behandling og utredning av pasienter.
Derfor har Posicom utviklet egen
programvare som tilfredsstiller kundenes behov for brukervennlige og tilpassede multimedieløsninger.

Seekuence er et effektivt og praktisk verktøy i arbeidet med å bokmerke, lagre og gjenfinne de viktige og interessante videohendelsene i den enorme datamengden som produseres.

Seekuence er utviklet i nært samarbeid med leger, sykepleiere og terapeuter for å sikre en intuitiv og effektiv arbeidsflyt. Systemet supplerer og samspiller med allerede eksisterende utstyr, og ivaretar helsesektorens strenge regelverk for pasientsikkerhet og datavern.

«I utviklingen av Seekuence Medical har vi lagt vekt på at opptakssituasjonen skal være en naturlig del av arbeidsflyten på sykehuset, og at det skal være lett å finne tilbake til verdifull informasjon.»

Harald Noddeland
Medisinsk fagsjef / Vestre Viken HF